Episode 52
Dub Xingji Biaoche Wang (Dub)
Released: 2006