Watch
Sub Uchuu Senshi Baldios (Movie)
Episode 34
Sub Uchuu Senshi Baldios
Released: 1981