Episode 14
Sub TV Yarou Nanaana: Wakuwaku Doukutsu Land
Episode 24
Sub TV Yarou Nanaana
Released: 2018