Episode 76
Sub Shinkansen Henkei Robo Shinkalion The Animation