Episode 24
Sub Seizei Ganbare! Mahou Shoujo Kurumi