Episode 22
Sub 3-gatsu no Lion
Released: 2016
Episode 22
Dub 3-gatsu no Lion (Dub)