Episode 61
Sub Dragon Ball Kai (2014)
Released: 2014