Episode 24
Sub Okoshiyasu, Chitose-chan
Released: 2018